VyhledáváníVyhledávání
Zprávy

Opatření pro používání takeláže

2022-05-06

1. Nepoužívejte poškozenou lanoví

2. Při zvedání neotáčejte ani neotáčejte lanoví

3. Nedovolte, aby se lanoví zauzlovalo

4. Vyvarujte se trhání šicích komisur nebo přetěžování

5. Při přemísťování lanoví jej netahejte6. Vyhněte se okrádání nebo kmitání zátěže

7. Každé lanoví musí být před každým použitím zkontrolováno

8. Talon má funkci odolnosti vůči anorganické kyselině, ale organickou kyselinou jej snadno poškodí

9. Polypropylen je vhodný pro použití v místech, která jsou nejvíce odolná vůči chemikáliím

10. Nylon má schopnost odolávat anorganickým kyselinám a organická kyselina jej snadno poškodí

11. Když je nylon mokrý, ztráta pevnosti může dosáhnout 15%

12. Pokud je vybavení pravděpodobně kontaminováno chemikáliemi nebo používáno při vysoké teplotě, měli byste si vyžádat referenci od dodavatele